Over - Groene Engel Skip to main content

Over

Gegevens Stichting Cultuurpodium Groene Engel
Banknummer: NL34 RABO 0300 8801 54
BIC nummer : rabonl2u
BTW nr: 8545.38.409B01
KvK: 61898694
RSIN: 85.45.38.409

Gegevens Groene Engel Horeca BV
Banknummer: NL88 RABO 0325 9490 26
BIC nummer : rabonl2u
BTW nr: 858251954B01
KvK: 70309256
RSIN: 858251954

Cultuurpodium Groene Engel is een zelfstandige stichting. Cultuurpodium de Groene Engel ontvangt een structurele subsidie van de gemeente Oss. Daarnaast is het FPK (Fonds Podiumkunsten) een vaste subsidiepartner.

ANBI
Stichting Cultuurpodium Groene Engel is door de Belastingdienst erkend als ANBI;  een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent o.a dat donateurs van Cultuurpodium Groene Engel hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst vindt dat Goede Doelen transparant moeten zijn over vele zaken, daarom hieronder de nodige informatie.

Bestuur
Corine Goossens // voorzitter
Marco van Grunsven // penningmeester
Nicole Bach-Peeters
Jeanny Smeets
Willem-Jan Derijks

De benoemingstermijn is voor vier jaar met maximaal één verlenging.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten declareren.
In de statuten is opgenomen dat er een benoemingstermijn geldt van 3 jaar en dat een bestuurslid maximaal 3 termijnen kan dienen, conform hetgeen is bepaald in de Governance Code Cultuur.
Het personeel is ingeschaald in de CAO van de Poppodia.

Doel
In de statuten staat opgenomen: “De stichting heeft ten doel: het stimuleren en organiseren van culturele activiteiten voor de gemeente Oss.”

In het beleidsplan is dat verder uitgewerkt:
De Groene Engel biedt een bij Oss passende cultuurbeleving met grootstedelijke elementen. Groene Engel organiseert, in een voor Oss verrassende setting, dat  makers en publiek, van jong tot oud, kunnen genieten van hun culturele ontmoeting. Groene Engel draagt daarmee bij aan de vitaliteit van de gemeente. Dit alles in de sfeer van ‘de huiskamer van Oss’. Groene Engel staat bekend als aanjager van het culturele klimaat in Oss. In de rol van initiatiefnemer, participant en/of organisator van vele activiteiten zowel in eigen huis als daarbuiten, bijvoorbeeld bij festivals zoals Come Out & Play en Fantastival. Groene Engel brengt een gevarieerd en intensief programma waarbij meerdere kunst- of cultuurdisciplines aan bod komen. Kenmerkend voor de Groene Engel-signatuur is het feit dat de programmering bepaald wordt met behulp van de volgende aandachtspunten:

Originaliteit, kwaliteit en zeggingskracht van de maker
Spreiding disciplines /genres
Aandacht voor makers uit Oss
Aandacht voor jonge makers
Vernieuwend voor Oss
Uniek voor Oss
Aandacht voor jongeren als publiekgroep

Hiermee garandeert Groene Engel een veelzijdig en afwisselend programma met vele optredens van (jonge) Osse makers in de verschillende disciplines: Theater, Film, Muziek en Lezingen/Debat.

Sociaal jaarverslag 2023

Sociaal jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

jaarrekening 2022

Sociaal jaarverslag 2022

Sociaal jaarverslag 2022

Businessplan Groene Engel

Lees meer

Jaarrekening 2021

Lees meer

Jaarrekening 2020

lees meer

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Standaardformulier Publicatieplicht

Lees meer

Blijf altijd op de hoogte van ons programma