Contact - Groene Engel Skip to main content

Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15, 5341 HA Oss
info@groene-engel.nl
T 0412-405504

Groene Engel Stadsbrasserie Marie
E info@stadsbrasseriemarie.nl
T 0412-783007 (maandag gesloten)

Cultuurlokaal Groene Engel
Kruisstraat 15, 5341 HA Oss
info@groene-engel.nl
T 0412-783010 (na 16.00 bereikbaar)

Verhuur Zaal / Cultuurlokaal
E info@groene-engel.nl

Muziekprogrammering
Bart Jansen
E: bartjansen@groene-engel.nl

Vrijwilligers coördinator
Suzanne Vlak
E: suzannevlak@groene-engel.nl

Communicatie
Daan Janssen-Roosenboom
E: daanjanssen@groene-engel.nl

Femke Teunissen
E: femketeunissen@groene-engel.nl

Techniek
techniek@groene-engel.nl

Blijf altijd op de hoogte van ons programma