Huisregels - Groene Engel Skip to main content

Huisregels

Algemene Voorwaarden

Groene Engel is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Als lid van de VNPF zijn deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing.

Huisregels Groene Engel

Legitimeren

Op verzoek moet een geldig legitimatiebewijs getoond kunnen worden.

Leeftijd

Onder 14 jaar is begeleiding door een volwassene verplicht. Bij bepaalde evenementen geldt een ander leeftijdscriterium. Dat staat dan bij het evenement en in de promotie vermeld.

Opvolgen instructies

Instructies van het personeel dienen opgevolgd te worden.

Weigeren van de toegang

Personen onder invloed van drank of drugs kan de toegang worden geweigerd.

Niet toegestaan in het pand:

Roken

Gebruik en/of handel  in soft- en harddrugs

Het dragen of gebruiken van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt

Alcohol onder de 18 jaar

Het is verboden in Groene Engel goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie

Het meenemen van eigen consumpties (voedsel, dranken, glazen of flessen)

Zonder toestemming professionele foto-, video- en audio- opnameapparatuur mee naar binnen nemen. Onrechtmatig verkregen opnamen worden in beslag genomen

Zonder toestemming posters plakken en/of flyers verspreiden

Eigendommen van Groene Engel meenemen

Groene Engel is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat Groene Engel onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld. Respect voor medebezoekers, Groene Engel-personeel en het gebouw is vereist.

Dieren

Dieren worden niet toegelaten. Een officiële geleidehond of hulphond mag wel binnen, mits de hond een officieel hesje draagt.

Overlast

In de directe omgeving van Groene Engel wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het komen en gaan geen overlast.

Geluidsvolume

Het geluidsniveau tijdens een concert kan hard zijn. Groene Engel houdt zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector. Groene Engel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. Het verblijf in Groene Engel is geheel op eigen risico. Gehoorbeschermers zijn tegen vergoeding verkrijgbaar in de hal. Groene Engel steunt de publiekscampagne I Love My Ears. Meer informatie daarover vind je op www.ilovemyears.nl

Klachten
Klachten van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk gemeld worden via mail: info@groene-engel.nl

 

Blijf altijd op de hoogte van ons programma