Bestuurslid Cultuurpodium Groene Engel – Cultureel profiel - Groene Engel Skip to main content

Bestuurslid

Het bestuur van stichting Cultuurpodium Groene Engel is op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied op cultureel inhoudelijk terrein. Het betreft een onbezoldigde functie.

Over de organisatie
Cultuurpodium Groene Engel is al 25 jaar dé ontmoetingsplek voor cultuurliefhebbers in Oss en omstreken. We zijn gehuisvest in een monumentaal pand, midden in het centrum van Oss. We beschikken over een mooie multifunctionele zaal voor maximaal 575 bezoekers en een cultuurlokaal voor 150 bezoekers. Alle podiumactiviteiten vallen onder de stichting Cultuurpodium Groene Engel. We hebben uitgebreide horeca-mogelijkheden, die zijn ondergebracht bij Groene Engel Horeca BV. We organiseren bijna 500 events per jaar en trokken in 2023 ruim 45.000 bezoekers. Er zijn 14 beroepskrachten werkzaam en daarnaast worden we bijgestaan door een poule van vrijwilligers die bestaat uit ca 70 personen.

Profiel
Ter aanvulling op de huidige disciplines binnen het bestuur zijn we specifiek op zoek naar een bestuurslid met een cultuurprofiel en bij voorkeur kennis en ervaring met podiumkunsten en affiniteit met culturele innovatie in brede zin. Bestuurlijke ervaring is een pre maar geen vereiste: Groene Engel biedt ook de mogelijkheid om deze ervaring op te bouwen.

Cultuurpodium Groene Engel onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wij streven naar een inclusieve organisatie. Wij willen dat zowel bestuur als het team van medewerkers een afspiegeling is van de samenleving. Ieder talent is welkom, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele geaardheid of arbeidsgeschiktheid.

Het nieuwe bestuurslid voldoet aan de algemene aspecten:

 • Is in staat om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • Weet een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijk zakelijke afstand;
 • Is in staat om in teamverband te besturen, maar met een duidelijke eigen mening;
 • Is in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • Heeft voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren;
 • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid om dit in te zetten;
 • Is in staat om het programmeringsbeleid en daarmee behaalde prestaties in samenhang te beoordelen;
 • Is integer en resultaatgericht en komt met positief kritische inbreng.

Specifieke taken

 • Toezicht houden op de consistentie van de culturele en maatschappelijke doelen van het Cultuurpodium;
 • Toezicht houden op het samenspel tussen het gemeentelijk cultuurbeleid en de eigen ambities, wensen en doelstelling van Groene Engel;
 • Het inspireren van de directie op het gebied van cultureel ondernemerschap;
 • Het voeren van periodiek overleg met de programmeurs en de directie;
 • Het leveren van een cultureel inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau.

Bestuur
Groene Engel volgt de richtlijn Cultural Governance voor goed en transparant besturen. Het bestuur van stichting Cultuurpodium Groene Engel en Groene Engel Horeca BV bestaat nu uit vijf personen en vergadert maandelijks met de directie.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit aanwezig is met podiumkunsten en met andere culturele uitingsvormen die bij groene Engel door het jaar heen plaatsvinden, en met de doelstellingen van de stichting in het bijzonder;
 • Er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  Er voldoende spreiding is in maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale, communicatieve en bedrijfskundige kennis;
 • De leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 • Er adequaat wordt voorzien in de klankbord-functie ten behoeve van de directie.

Wij bieden

 • De uitdaging om gezamenlijk het cultuurpodium verder te verstevigen en uit te bouwen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de culturele infrastructuur in Oss en omgeving;
 • Een enthousiaste, ervaren en stimulerende omgeving;
 • Gratis toegang tot alle programmaonderdelen.

Hoe te reageren
Voor informatie kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Corine Goossens: 06-23457469
Sollicitaties, voorzien van een CV,  graag vóór 19 mei 2024 per e-mail naar: corinegoossens@groene-engel.nl

Blijf altijd op de hoogte van ons programma