film

regie: Mijke de Jong // Nederland 2018 (78 min.)

God only knows

God only knows

regie: Mijke de Jong // Nederland 2018 (78 min.)

De Jong schetst een droogkomisch, wrang portret van een vijftiger die worstelt met zijn christelijke opvoeding en zijn verwanten. Nadat de depressieve Thomas (Marcel Mutsers) in een vlaag van wanhoop in een gracht is gesprongen, schiet zijn grote zus Doris (Elsie de Brauw) onmiddellijk te hulp om de crisissituatie te verlichten. Hun jongere zus Hannah (Monic Hendrickx), denkt dat het voor iedereen beter zou zijn als Thomas professionele hulp zou accepteren. In fragmenten uit oude brieven klinkt de diepe en emotionele band door die tussen Doris, Thomas en Hannah bestaat, maar wanneer ze samen zijn, liggen conflicten voortdurend op de loer.

God only knows God only knows God only knows God only knows