Terug naar info

Bedrijfsgegevens

Gegevens Stichting Cultuurpodium Groene Engel
Banknummer: NL34 RABO 0300 8801 54 
BIC nummer : rabonl2u
BTW nr: 8545.38.409B01
KvK: 61898694
RSIN: 85.45.38.409

Gegevens Groene Engel Horeca BV
Banknummer: NL88 RABO 0325 9490 26 
BIC nummer : rabonl2u
BTW nr: 858251954B01 
KvK: 70309256
RSIN: 858251954 

Stichting Cultuurpodium Groene Engel is door de Belastingdienst erkend als ANBI;  een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent o.a dat donateurs van Cultuurpodium Groene Engel hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst vindt dat Goede Doelen transparant moeten zijn over vele zaken, daarom hieronder de nodige informatie.

RSIN-nummer: 85.45.38.409

Bestuur

Voorzitter:  Peter van der Kraan // tweede termijn // einddatum huidige termijn 31-12-2020

Secretaris: Esther Ehrencron-Plante // eerste termijn // einddatum huidige termijn 30-04-2019

Penningmeester: Robert van Geffen // tweede termijn // einddatum huidige termijn 31-12-2021

Algemeen:  Janneke van der Leest // tweede termijn // einddatum huidige termijn 31-07-2021

Algemeen: Bas van de Kar // eerste termijn // einddatum huidige termijn 01-10-2021

Zittingsduur bestuur: maximaal 3 termijnen. Alleen indien een bestuurslid tussentijds de positie van voorzitter is gaan vervullen, is een extra termijn voor die functionaris toegestaan. Dit is het geval bij Peter van der Kraan: hij mag maximaal 4 termijnen zitting hebben in het bestuur.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten declareren.
In de statuten is opgenomen dat er een benoemingstermijn geldt van 3 jaar en dat een bestuurslid maximaal 3 termijnen kan dienen, conform hetgeen is bepaald in de Governance Code Cultuur.
Het personeel is ingeschaald in de CAO van de Poppodia. Personeel dat is overgenomen van Stichting Muzelinck is nog ingeschaald conform de CAO Kunsteducatie.

Doel
In de statuten staat opgenomen: "De stichting heeft ten doel: het stimuleren en organiseren van culturele activiteiten voor de gemeente Oss."

In het beleidsplan is dat verder uitgewerkt:
De Groene Engel biedt een bij Oss passende cultuurbeleving met grootstedelijke elementen. Groene Engel organiseert, in een voor Oss verrassende setting, dat  makers en publiek, van jong tot oud, kunnen genieten van hun culturele ontmoeting. Groene Engel draagt daarmee bij aan de vitaliteit van de gemeente. Dit alles in de sfeer van 'de huiskamer van Oss'. Groene Engel staat bekend als aanjager van het culturele klimaat in Oss. In de rol van initiatiefnemer, participant en/of organisator van vele activiteiten zowel in eigen huis als daarbuiten, bijvoorbeeld bij festivals zoals Come Out & Play en Fantastival. Groene Engel brengt een gevarieerd en intensief programma waarbij meerdere kunst- of cultuurdisciplines aan bod komen. Kenmerkend voor de Groene Engel-signatuur is het feit dat de programmering bepaald wordt met behulp van de volgende aandachtspunten:

Originaliteit, kwaliteit en zeggingskracht van de maker
Spreiding disciplines /genres
Aandacht voor makers uit Oss
Aandacht voor jonge makers
Vernieuwend voor Oss
Uniek voor Oss
Aandacht voor jongeren als publiekgroep

Hiermee garandeert Groene Engel een veelzijdig en afwisselend programma met vele optredens van (jonge) Osse makers in de verschillende disciplines: Theater, Film, Muziek en Lezingen/Debat.

In het najaar van 2018 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Klik op de button beleidsnota onderaan dit artikel voor het huidige beleidsprogramma.

Verantwoording vanaf 2015
Stichting Cultuurpodium Groene Engel is vanaf 01-01-2015 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Groene Engel en heeft dus geen cijfers over voorgaande jaren.

 

Klik op de buttons hieronder voor de inhoudelijke en financiële jaarverslagen.