Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor gebruik van sommige features op de site vragen we je je te registreren. Dit doen we om in de toekomst de site waar mogelijk en wenselijk te personaliseren en interactief te maken. Jij bepaalt dan in grote mate de content van de website. In elk geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Doeleinden
Groene Engel kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, theater- en filmvoorstellingen en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van de Groene Engel worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail.
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website;
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites;


Wij geven je daarbij de volgende garanties :
Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste features online te realiseren Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden van derden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens. De site maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.E-mail formulieren
Onze e-mailformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, e-mail en telefoon nummer). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te kunnen nemen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site worden (hyper)links aangeboden die doorverwijzen naar andere websites en/of word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Groene Engel beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Deze Privacy Policy kan in de toekomst worden gewijzigd. Wij zullen dat dan via de website kenbaar maken. Wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.
Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken? Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze Privacy Policy kun je via ons contactformulier contact opnemen.
 

Loading flash content...


If you do not have Flash player installed, get the Flash Player to see this content.
X