ANBI

Stichting Cultuurpodium Groene Engel is per 01-01-2015 verantwoordelijk voor de Culturele programmering in Groene Engel. De horeca-exploitatie in zowel café, brasserie als de zaal, vindt plaats door een onafhankelijke derde: VOF Solo&Duo.

Cultuurpodium Groene Engel is door De Belastingdienst (in een voorlopige beschikking) aangemerkt als een Goed Doel. Dat wil zeggen dat schenkingen aan Cultuurpodium Groene Engel fiscaal gunstig zijn voor de schenker.
De Belastingdienst vindt dat Goede Doelen transparant moeten zijn over vele zaken, daarom hieronder de nodige informatie.

Bestuur:

functie naam termijn einddatum
huidige termijn
voorzitter Peter van der Kraan tweede 31-12-2020
secretaris Esther Ehrencron-Plante eerste 30-04-2019
penningmeester Robert van Geffen eerste 31-12-2018
algemeen Janneke van der Leest eerste 31-07-2018

Maximaal 3 termijnen. Alleen indien een bestuurslid tussentijds de positie van voorzitter is gaan vervullen, is een extra termijn voor die functionaris toegestaan. Dit is het geval bij Peter van der Kraan: hij mag maximaal 4 termijnen zitting hebben in het bestuur.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is onbezoldigd en kan alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten declareren.
In de statuten is opgenomen dat er een benoemingstermijn geldt van 3 jaar en dat een bestuurslid maximaal 3 termijnen kan dienen, conform hetgeen is bepaald in de Governance Code Cultuur.
het personeel is ingeschaald in de CAO van de Poppodia. Personeel dat is overgenomen van Stichting Muzelink is nog ingeschaald conform de CAO Kunsteducatie.

Doel:
In de statuten staat opgenomen: "
De stichting heeft ten doel : het stimuleren en organiseren van culturele activiteiten voor de gemeente Oss."

In het beleidsplan is dat verder uitgewerkt:
De Groene Engel biedt een bij Oss passende cultuurbeleving met grootstedelijke elementen. Groene Engel organiseert, in een voor Oss verrassende setting, dat  makers en publiek, van jong tot oud, kunnen genieten van hun culturele ontmoeting. Groene Engel draagt daarmee bij aan de vitaliteit van de gemeente. Dit alles in de sfeer van 'de huiskamer van Oss'. Groene Engel staat bekend als aanjager van het culturele klimaat in Oss. In de rol van initiatiefnemer, participant en/of organisator van vele activiteiten zowel in eigen huis als daarbuiten, bijvoorbeeld bij festivals zoals Come Out & Play en Fantastival. Groene Engel brengt een gevarieerd en intensief programma waarbij meerdere kunst- of cultuurdisciplines aan bod komen.Kenmerkend voor de Groene Engel-signatuur is het feit dat de programmering bepaald wordt met behulp van de volgende aandachtspunten:

  1. Originaliteit, kwaliteit en zeggingskracht van de maker
  2. Spreiding disciplines /genres
  3. Aandacht voor makers uit Oss
  4. Aandacht voor jonge makers
  5. Vernieuwend voor Oss
  6. Uniek voor Oss
  7. Aandacht voor jongeren als publiekgroep.

Hiermee garandeert Groene Engel een veelzijdig en afwisselend programma met vele optredens van (jonge) Osse makers in de verschillende disciplines, Theater, Film, Muziek en Lezingen//Debat.

Groene Engel heeft afgelopen jaar een beknopt nieuw beleidsprogramma 2015-2016 opgesteld. Het beleidsplan 2015-2016 heeft een korte looptijd. Het bestuur van Groene Engel heeft daarvoor bewust gekozen, om eerst te werken aan een goede opstart van de nieuwe organisatie en op grond van de ervaringen een visie voor de langere termijn op te stellen.


Verantwoording 2015:
Stichting Cultuurpodium Groene Engel is vanaf 01-01-2015 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Groene Engel en heeft dus geen cijfers over voorgaande jaren.
Het inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2015 vind je hier.

Verantwoording 2016:
Het inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2016 vind je hier.
 

Adres:
Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15
5341 HA Oss
0412-638 445 (kantoor)
0412-405 504 (kassa)
KvK: 61898694
RSIN: 85.45.38.409


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2P_gtx2DIRI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Loading flash content...


If you do not have Flash player installed, get the Flash Player to see this content.
X