Mediation Groene Engel geslaagd

Door:

Het Bestuur van Muzelinck en Groene Engel en de horeca-exploitant, de familie van de Veerdonk, hebben een schikking getroffen over geschillen uit het verleden met betrekking tot Groene Engel. Daarover liep nog een rechtszaak die nu van de baan is. De schikking is mogelijk geworden dankzij de verbeterde verstandhouding tussen partijen.

In het monumentale pand de Groene Engel is het Cultuurpodium van Muzelinck gevestigd. De horeca-gelegenheid wordt gehuurd door de familie van de Veerdonk. De verhoudingen binnen Groene Engel zijn in de loop der jaren verstoord geraakt. Een slepende gerechtelijke procedure gericht op ontbinding van de huurovereenkomst heeft de onderlinge relatie verder verscherpt. In januari heeft de rechter bepaald dat de huurovereenkomst niet kan worden ontbonden en partijen opgeroepen hun geschillen uit het verleden met elkaar op te lossen. Muzelinck heeft afgezien van hoger beroep en daarop heeft de familie Van de Veerdonk de resterende gerechtelijke procedure opgeschort.

Voor het Bestuur van Muzelinck en Groene Engel was dit aanleiding om te trachten een streep onder het verleden te zetten en met de familie van de Veerdonk tot een constructieve samenwerking te komen. Daarvoor is een interim manager aangetrokken, die tevens het bestuur zal adviseren hoe Groene Engel het beste kan inspelen op de veranderingen rond de cultuursector. Met de horeca-exploitant is overeen gekomen dat het juridische geschil onderwerp van mediation zou worden. In de achterliggende periode hebben partijen intensief met elkaar gesproken. Het eerder samen adopteren van Friday Blues gaf al aan dat de verhoudingen waren verbeterd. Nu is er ook een schikking bereikt over de afwikkeling van vorderingen over en weer vanuit het verleden. Tevens hebben partijen de intentie uitgesproken op zoek te gaan naar het opnieuw vorm geven van de samenwerking van hun beider activiteiten.

Interim manager van het Cultuurpodium Johan van der Schoot zegt daarover " Wij zijn blij dat we eruit zijn gekomen. Dit geschil hing als een donkere wolk boven de onderlinge relatie en de oprechte wil van beide kanten om een nieuwe start te maken. Het was een taai proces van onderhandeling want de kloof was groot. Beide partijen hebben uiteindelijk veel water bij de wijn gedaan en zijn tot de grens gegaan van wat zij naar zichzelf toe nog kunnen rechtvaardigen. Wat het Cultuurpodium betreft beschikken we nu eenmaal niet over dusdanige financiële middelen dat we omwille van de lieve vrede een dergelijk probleem kunnen afkopen. Desondanks zet de uitkomst extra druk op de exploitatie van Groene Engel. Dit zal zich ook moeten vertalen in het beleid van het Cultuurpodium. Meer samenwerking met de horeca is ook om die reden noodzakelijk. In onze gesprekken hebben partijen duidelijk geproefd dat wij over en weer mogelijkheden zien om de samenwerking zo vorm te geven dat we beiden daar ook in commerciële zin profijt van kunnen hebben. Daar kan en zal nu in de onderlinge relatie de aandacht op worden gericht. En in het zware weer waarin de cultuursector zich bevindt, kan het Cultuurpodium van Groene Engel nu vol zijn energie richten op wat zijn doelstelling is. En dat is nodig ook, gelet op alle uitdagingen die op de cultuursector afkomen”.
 

<< Terug naar het Blog overzicht
Loading flash content...


If you do not have Flash player installed, get the Flash Player to see this content.
X